บริษัท พัฒน์กล ไอซ์ โซลูชั่นส์ จำกัด

PATKOL ICE SOLUTIONS CO., LTD.

HEAD OFFICE

129 หมู่ที่ 3 ถ.เพชรเกษม กม.129 ต.ห้วยโรง อ.เขาย้อย จ.เพชรบุรี 76140

โทรศัพท์ 032 566 205-9
โทรสาร 032 566 201
Email : info@patkolicesolutions.com

เบอร์ Service

ภาคกลาง
ภาคอีสาน
ภาคเหนือ
ภาคใต้

ศูนย์ภาคกลาง

79/1 หมู่ 14 ถนนกิ่งแก้ว-ลาดกระบัง ต. ราชาเทวะ อ. บางพลี จ. สมุทรปราการ 10540
โทรศัพท์ 02 328 1040
โทรสาร 02 738 9940

ศูนย์ภาคอีสาน

289 หมูที่ 14 ต. ท่าพระ อ. เมืองขอนแก่น
จ. ขอนแก่น 40260
โทรศัพท์ 043 424 681-2
โทรสาร 043 424683

ศูนย์ภาคเหนือ

239/11-12 หมู่ 4 ต. บ้านกลาง อ.เมืองลำพูน จ. ลำพูน 51000
โทรศัพท์ 053 581 667-8
โทรสาร 053 581 685

ศูนย์ภาคใต้

219/18 หมู่ที่ 3 ต. ท่าโรงช้าง อ. พุนพิน จ. สุราษฎร์ธานี 84130
โทรศัพท์ 077 380 681-2
โทรสาร 077 380 683

AGENT

INDONESIA

PT. Indonesia Patkol Service LTD.

PHILIPPINES

Patkol Philippines Coporation Company Limited

MALAYSIA

PATKOL Malaysia Sdn Bhd

MYANMAR

Patkol Myanmar Company Limited

EUROPE

WESSAMAT Eismaschinenfabrik GmbH

AMERICA

Sanchez Refrigeration Equipment Sales, Inc.