วิสัยทัศน์ของเรา

เพราะ น้ำแข็ง คือ อาหาร

เราจึงมุ่นมั่นพัฒนา เครื่องจักรสำหรับอุตสาหกรรมการผลิตน้ำแข็ง ที่สะอาดปลอดภัยได้มาตรฐานระดับโลก

เพื่อสร้างความมั่นคงทางธุรกิจให้กับคู่ค้า

เราคือ ผู้นำด้านเครื่องจักรในกระบวนการผลิตน้ำแข็งครบวงจร เครื่องทำน้ำแข็งหลอด เครื่องทำน้ำแข็งซอง เครื่องบรรจุน้ำแข็ง ระบบลำเลียงน้ำแข็ง ระบบควบคุมอัตโนมัติ รวมถึงห้องเก็บน้ำแข็ง สำหรับ
ผู้ประกอบกิจการผลิตน้ำแข็ง ขนาดกลางและขนาดใหญ่ ด้วยเครื่องจักรที่มีประสิทธิภาพสูง มีศูนย์บริการครอบคลุมทุกภูมิภาคในประเทศและต่างประเทศ ด้วยประสบการณ์ยาวนานมากกว่า 50 ปี

เรามุ่งพัฒนาเครื่องจักรที่มีประสิทธิภาพสูงด้วยการออกแบบตาม

  • มาตรฐาน ASHRAE     สมาคมวิศวกรการทำความร้อน ความเย็นและการปรับอากาศแห่งสหรัฐอเมริกา
  • มาตรฐาน IIAR            international Institute of Ammonia Refrigeration
  • มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม  มอก.3023-2563 ระบบทำความเย็นแอมโมเนียแบบอัดไอ

ใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยทั้งกระบวนการผลิต ถูกต้องแม่นยำ ควบคุมคุณภาพการผลิตด้วย

  • มาตรฐาน ISO 9001   ระบบบริหารงานคุณภาพ ISO 9001
  •  มาตรฐาน ISO 14001 ระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม
  • มาตรฐาน ISO 45001 การจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
  •  การผลิตมาตรฐานขั้นสูงสำหรับการส่งออกไปสหรัฐอเมริกา (U-Stamp)

2508 ก่อตั้งบริษัทในชื่อ บริษัท พัฒนกลการ จำกัด

2519 เริ่มดำเนินการผลิต เครื่องทำน้ำแข็งหลอดเครื่องแรก และยังใช้งานได้อยู่จนถึงปัจจุบัน

2536 จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ของประเทศไทย และเปลี่ยนชื่อเป็น บริษัท พัฒน์กล จำกัด (มหาชน)

2542 ได้รับรางวัลผู้ประกอบธุรกิจส่งออกดีเด่น รางวัลสินค้าไทยที่มีการออกแบบดีเยี่ยม

2543 ได้รับการรับรองมาตรฐาน U-Stamp จาก American Society of Mechanical Engineers

2544 ได้รับรางวัลผู้ประกอบธุรกิจส่งออกดีเด่น รางวัลแบรนด์ไทยยอดเยี่ยม

2548 ครบรอบ 40 ปี พัฒน์กล
2558 พัฒน์กลฉลองครบรอบ 50 ปี
2564 จัดตั้งบริษัท พัฒน์กล ไอซ์ โซลูชั่นส์ จำกัด

สมาชิกสมาคมเครื่องทำน้ำแข็งระดับโลก