Previous
Next

เครื่องบรรจุน้ำแข็งหลอดอัตโนมัติ

ขนาดบรรจุ 10 – 25 กิโลกรัม

เครื่องบรรจุน้ำแข็งหลอดอัตโนมัติ

ขนาดบรรจุ 1.1 – 3.1 กิโลกรัม

น้ำแข็งสะอาดปลอดภัยด้วย

ระบบจัดการน้ำแข็งครบวงจร

Block Ice Plant

ห้องเก็บน้ำแข็ง

Cold Storage
 • มั่นใจด้วยแผ่นฉนวนคุณภาพ
  ที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน
  ISO 9001 , ISO 14001 , ISO 45001
 • ติดตั้งได้มาตรฐานเป็นไปตามข้อกำหนด
  GMP,HACCP และ Food Grade
 • ควบคุมการติดตั้งด้วยวิศวกรมืออาชีพ

การบริการหลังการขาย

After Sale Service
 • มีศูนย์บริการครอบคลุมทุกภูมิภาค

 • ให้คำปรึกษางานบริการด้วยผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน

 • มั่นใจด้วยประสบการณ์ยาวนานมากกว่า 50 ปี

บริการซ่อมบำรุง

Compressor Service
 • ให้บริการด้วยช่างผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน

 • สามารถซ่อมบำรุงคอมเพรสเซอร์

 • ครอบคลุมทั้งโรงงานผลิตน้ำแข็ง โรงงาน  ผลิตอาหารและห้องเย็น

ระบบบำรุงรักษาเชิงป้องกัน

Preventive Maintenance Program
 • ยืดอายุการทำงานของเครื่องจักร

 • ป้องกันการชำรุดเสียหายระหว่างการใช้งาน

 • พร้อมรับมือและป้องกันปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต