มาตรฐานระดับโลก

การออกแบบ
การผลิต
การติดตั้ง
ปลอดภัยด้วยการออกแบบ
ตามมาตรฐานระดับสากล

มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม มอก.3023-2563 ระบบทำความเย็นแอมโมเนียแบบอัดไอ

สมาคมวิศวกรการทำความร้อน ความเย็นและการปรับอากาศแห่งสหรัฐอเมริกา ANSI/ASHRAE standard 15, Safety Standard for Refrigeration System

International Institute of Ammonia Refrigeration, IIAR

ปลอดภัยด้วยการผลิต
ปลอดภัยด้วยการผลิต
  • ปลอดภัยกับถังความดันคุณภาพสูง ที่ผลิตตามมาตรฐาน ASME
  • โรงงานได้รับ U-Stamp เพื่อการผลิตมาตรฐานขั้นสูงสำหรับ
    การส่งออกไปสหรัฐอเมริกา
  • ใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยทั้งกระบวนการผลิต ถูกต้องแม่นยำ
  • โรงงานได้มาตรฐานสากล ISO 9001 , ISO 14001 , ISO 45001
ปลอดภัยด้วยการติดตั้ง
ตามมาตรฐานระดับสากล
  • ติดตั้งอย่างปลอดภัยตามมาตรฐาน ISO 45001
  • มีวิศวกรควบคุมการติดตั้งทุกขั้นตอน
  • ด้วยประสบการณ์ยาวนานมากกว่า 50 ปี